Sunday, 21 Apr 2024
Tin tức

Cách chèn ảnh vào Excel không cần chỉnh kích thước siêu đơn giản 2023

Chèn ảnh vào Excel một cách dễ dàng mà không cần phải mất thời gian chỉnh kích thước là một trong những kỹ thuật quan trọng mà nhiều người dùng Excel cần biết. Trong bài viết này, cùng Tech15s tìm hiểu cách thực hiện điều này một cách hiệu quả. Thay vì phải thao tác thủ công để điều chỉnh từng chi tiết, chúng ta sẽ khám phá cách sử dụng các tính năng và hàm trong Excel để chèn ảnh một cách tự động và nhanh chóng.

Cách chèn ảnh vào Excel không cần chỉnh kích thước

Cách chèn ảnh vào Excel không cần chỉnh kích thước đó là thay vì chỉnh kích thước ảnh thì ta sẽ chỉnh kích thước ô sao cho vừa với ảnh nằm bên trên. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Bắt đầu bằng việc mở tệp Excel mà bạn muốn thực hiện thay đổi kích thước ô.

Bước 2: Bật trình soạn mã VBA bằng cách nhấn tổ hợp phím ALT + F11. Điều này sẽ mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications.

Bước 3: Trong cửa sổ Visual Basic for Applications, chọn “Insert” > “Module“. Sau đó, sao chép và dán mã macro sau vào cửa sổ module mới tạo:

Đoạn mã:

Sub ResizePictureCells()
  Dim Picture As Object
  Dim PictureTop As Double, PictureLeft As Double, PictureHeight As Double, PictureWidth As Double
  Dim PictureRow As Long, PictureColumn As Long
  Dim N As Long
  
  For Each Picture In ActiveSheet.DrawingObjects
    PictureTop = Picture.Top
    PictureLeft = Picture.Left
    PictureHeight = Picture.Height
    PictureWidth = Picture.Width
    
    For N = 2 To 256
      If Columns(N).Left > PictureLeft Then
        PictureColumn = N - 1
        Exit For
      End If
    Next N
    
    For N = 2 To 65536
      If Rows(N).Top > PictureTop Then
        PictureRow = N - 1
        Exit For
      End If
    Next N
    
    Rows(PictureRow).RowHeight = PictureHeight
    Columns(PictureColumn).ColumnWidth = PictureWidth * (54.29 / 288)
    
    Picture.Top = Cells(PictureRow, PictureColumn).Top
    Picture.Left = Cells(PictureRow, PictureColumn).Left
  Next Picture
End Sub

Bước 4: Nhấn phím F5 để tiến hành chạy macro này.

Bây giờ, trong trang tính hiện tại, nếu có bất kỳ hình ảnh nào, các ô bên dưới ảnh sẽ được tự động thay đổi kích thước để vừa với hình ảnh phía trên nó.

Cách khóa ảnh vào ô trong Excel

Để khóa ảnh vào ô trong Excel và có khả năng tự động thích ứng với kích thước của ô, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Bắt đầu bằng việc chọn ô cần chèn ảnh vào.

Bước 2: Sau đó, chọn tab “Insert” trên thanh menu của Excel và nhấn vào “Picture” để chèn ảnh vào ô.

Bước 3: Lúc này, ảnh sẽ được chèn vào ô, nhưng kích thước có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn kích thước của ô.

Bước 4: Để khóa ảnh vào ô và có khả năng tự động thích ứng với kích thước của ô, nhấn giữ phím “Alt” trên bàn phím và sử dụng chuột để kéo ảnh sao cho nó vừa khít với các cạnh của ô. Khi bạn giữ phím “Alt,” Excel sẽ giúp bạn căn chỉnh kích thước một cách chính xác.

Bước 5: Để đảm bảo rằng ảnh không bị thay đổi kích thước khi bạn thay đổi hàng và cột, chuột phải vào ô chứa ảnh, sau đó chọn “Size and Properties…” (Kích thước và Thuộc tính).

Bước 6: Trong cửa sổ “Format Picture,” tại phần “Properties,” hãy đảm bảo bạn đã chọn “Move and Size with cells” (Di chuyển và Thay đổi kích thước theo ô).

Bây giờ, khi bạn điều chỉnh kích thước của ô hoặc hàng/cột, ảnh sẽ tự động thích ứng mà không cần phải điều chỉnh lại kích thước của ảnh. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và làm cho công việc trông chuyên nghiệp hơn.

Chèn ảnh hàng loạt vào Excel

Để chèn nhiều ảnh vào Excel một cách hàng loạt mà không cần mất thời gian, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tạo một bảng trong Excel với hai cột, một cột để chứa tên của ảnh và một cột để chứa đường dẫn đầy đủ đến các tệp ảnh.

Bước 2: Lưu tất cả các ảnh mà bạn muốn chèn vào một thư mục chung trên máy tính của bạn. Hãy đảm bảo rằng tên của tệp ảnh bao gồm cả đuôi định dạng (ví dụ: .png, .jpg).

Bước 3: Copy đường dẫn đến thư mục chứa ảnh và dán nó vào một ô trong bảng Excel.

Sau đó, nhập tên ảnh mà bạn muốn chèn một cách chính xác vào cột “Tên ảnh,” bao gồm cả đuôi định dạng ảnh. Để làm việc này nhanh chóng, bạn có thể sao chép tên ảnh và dán nó vào cột “Tên ảnh.”

Bước 4: Trong cột chứa đường dẫn đến ảnh, sử dụng hàm VLOOKUP để tạo một liên kết giữa tên ảnh và đường dẫn đến ảnh. Công thức có thể như sau:

=D1&"\"&VLOOKUP(A1,Table_array,2,FALSE)

Trong công thức trên:

 • D1 là ô chứa đường dẫn đến thư mục ảnh.
 • A1 là ô chứa tên ảnh.
 • Table_array là phạm vi chứa tên và đường dẫn đến ảnh trong bảng của bạn.
 • 2 là chỉ số cột chứa đường dẫn đến ảnh trong bảng.
 • FALSE là để tìm kiếm giá trị chính xác.

Bước 5: Copy công thức trên xuống để áp dụng cho tất cả các tên ảnh trong bảng của bạn. Excel sẽ tự động tạo các liên kết đến ảnh dựa trên đường dẫn và tên ảnh.

Bước 6: Bật tab “Developer” trên thanh Ribbon nếu nó chưa được bật. Để làm điều này, bạn có thể vào “File” > “Options” > “Customize Ribbon” và chọn “Developer.”

Bước 7: Tải và mở file Macros (đã được cung cấp trong hướng dẫn) trong Excel.

Bước 8: Trong file Excel cần chèn ảnh, chọn tab “Developer” > “Macros.” Sau đó, chọn tên của file Macros và nhấn “Run.”

Bước 9: Hộp thoại Macros sẽ xuất hiện. Trong đó, bạn sẽ nhập vùng chứa các đường dẫn ảnh và vùng chứa ảnh.

Bước 10: Excel sẽ chèn tất cả các ảnh từ đường dẫn đã được xác định vào bảng của bạn và tự động thích ứng kích thước.

Bước 11: Cuối cùng, bạn có thể xóa các cột không cần thiết trong bảng của bạn để hoàn thành quá trình chèn nhiều ảnh vào Excel một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian.

Trong bài viết này, chúng ta đã khám phá xong cách chèn ảnh vào Excel không cần chỉnh kích thước. Sử dụng những phương pháp đơn giản và hiệu quả, bạn có thể tiết kiệm thời gian và nỗ lực khi làm việc với nhiều hình ảnh trong bảng tính Excel của mình.

Post Comment