Thursday, 18 Jul 2024

Chính sách bảo mật

1. Tổng Quan

Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu.

2. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

2.1. Thông Tin Tự Động Thu Thập

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về bạn, bao gồm:

  • Địa chỉ IP
  • Loại trình duyệt
  • Hệ điều hành
  • Trang web mà bạn đến từ
  • Thời gian truy cập
  • Các trang bạn truy cập trên trang web của chúng tôi

2.2. Thông Tin Bạn Cung Cấp

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại khi bạn đăng ký tài khoản hoặc liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ.

3. Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập để:

  • Cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn
  • Liên hệ với bạn khi cần
  • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi
  • Theo dõi hoạt động trang web và thực hiện nghiên cứu thị trường

4. Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

5. Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ trường hợp có sự đồng ý của bạn hoặc khi yêu cầu bởi luật pháp.

6. Quyền Truy Cập và Cập Nhật Thông Tin Cá Nhân

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện điều này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [nhatazmedia@gmail.com].

7. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi.

8. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [nhatazmedia@gmail.com].

Chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.