Thursday, 18 Jul 2024

Điều khoản sử dụng

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web [https://tech15s.com/], bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng ngưng sử dụng trang web ngay lập tức.

2. Sử Dụng Trang Web

  • Bạn đồng ý sử dụng trang web [https://tech15s.com/] chỉ cho mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật và quy định áp dụng.
  • Bạn không được sử dụng trang web để thực hiện bất kỳ hành động vi phạm hoặc có hại đối với [https://tech15s.com/] hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của trang web hoặc gây quá tải cho hệ thống của chúng tôi.

3. Thay Đổi Trang Web

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc tạm ngừng trang web [https://tech15s.com/] mà không cần thông báo trước.

4. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo các quy định bảo mật dữ liệu áp dụng. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân, vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

5. Liên Kết Đến Trang Web Bên Ngoài

Trang web [https://tech15s.com/] có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Việc bạn truy cập và sử dụng các trang web bên ngoài là tùy ý và có thể chịu các điều khoản riêng của họ.

6. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng của bạn và chúc bạn có trải nghiệm tích cực khi sử dụng trang web của chúng tôi.